Môi trường làm việc

 1. Chính sách và quy trình tuyển dụng
  • Tuyển chọn minh bạch và công khai.
  • Xin vui lòng tham khảo thêm ở mục: "Quy trình tuyển dụng"
 2. Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên
  • Hàng năm các nhân viên ưu tú nhất của từng phòng ban sẽ được tuyển chọn thông qua bảng đánh giá hiệu quả làm việc, dựa vào đó các nhân viên ấy sẽ tiếp tục được theo dõi đánh giá và huấn luyện cho việc quy hoạch nhân sự nòng cốt - lãnh đạo tương lai của công ty.
  • Không những đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nội bộ mà THAI BAO WINDOW luôn sẵn lòng đón nhận những cá nhân xuất sắc và nhiệt huyết đến tham gia vào đội ngũ của chúng tôi.
  • Mục đích của THAI BAO WINDOW là đội ngũ nhân viên và công ty cùng nhau "Phát triển kinh doanh và Ổn định sự nghiệp".
 3. Chính sách tiền lương và phúc lợi
  • "Tiền lương và phúc lợi" là chính sách xem xét đầu tiên của công ty.
  • Lương – Thưởng: Hàng năm các CBCNV đều được xét tăng lương và thưởng căn cứ trên bảng đánh giá hiệu quả làm việc. Phúc lợi: các hoạt động Team Building được tổ chức hàng năm, văn thể mỹ, thể dục thể thao, liên hoan cuối năm, quà sinh nhật. Ngoài ra CBCNV còn được hỗ trợ kết hôn, hỗ trợ khó khăn ...
 4. Môi trường, điều kiện làm việc
  • Với khẩu hiệu "Thực thi – Cải tiến và phát triển", THAI BAO WINDOW đã và đang hướng đến một môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp - nơi mà từng cá nhân có thể phát huy hết tài năng của chính mình.
  • Môi trường làm việc khuyến khích sự năng động, chủ động đóng góp cho sự phát triển chung.